Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goede cultuur en landschap

D66 waardeert ons cultureel en landschappelijk erfgoed. Wij zetten in op behoud en de verdere  ontwikkeling van culturele activiteiten en landschapsontwikkeling. D66 streeft naar een duidelijke langetermijnvisie (5 à 10 jaar) van de gemeente zodat monumenten, musea, professionele kunst, amateurkunst, cultuurparticipatie en -educatie onder één visie vallen met eigen doelen en speerpunten.
De cultuurvisie staat niet op zich, maar wordt verbonden met toerisme, recreatie, welzijn, jeugd en onderwijs.

Onze speerpunten zijn:

- Het opzetten van een cultuurplatform, waarin diverse stakeholders vertegenwoordigd zijn, zoals cultureel ondernemers, professionele en amateur kunstenaars, gefaciliteerd door de gemeente. 
- De kroonjuwelen van onze gemeente laten zien en horen door een netwerk van informatieborden, ondersteund door een app. Het kan onder andere gaan over bewoningsgeschiedenis, markante bewoners, archeologische vondsten en dergelijke.
- Landschapsontwikkeling blijvend ondersteunen (LOP).
- (tijdelijke) Kunst langs wandelpaden.

De kroonjuwelen van onze gemeente laten zien en horen door een netwerk van informatieborden, ondersteund door een app