Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed wonen

D66 wil de tekorten op de woningmarkt in onze gemeente aanpakken. Er moeten meer betaalbare woningen komen voor onder andere starters. Met de wooncorporaties moeten vergaande prestatieafspraken worden gemaakt over de verduurzaming en isolatie van de bestaande woningvoorraad tot energielabel A in 2022. Dit is belangrijk voor de bijdrage aan de duurzaamheidsopgave, maar ook voor de huurder die zijn energierekening ziet dalen.

Onze speerpunten zijn:

- D66 wil braakliggende bouwgronden beschikbaar maken voor Tiny Houses.
- D66 wil het energieneutraal wonen bevorderen door prestatieafspraken met wooncoƶperaties te maken over de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en het gasloos opleveren van nieuwe woningen.
- D66 wil meer subsidie verstrekken voor energiebesparende maatregel aan uw huis. Een win-win situatie voor U en het klimaat!

D66 wil meer subsidie verstrekken voor energiebesparende maatregel aan uw huis. Een win-win situatie voor U en het klimaat!