Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed werk

D66 waardeert ondernemerschap en wil dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich in de gemeente Berg en Dal te vestigen, te starten of te groeien. Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat hangt met veel beleidsterreinen samen: met aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, opgeleide werknemers, goede bereikbaarheid en een mooie groene omgeving. De rol van de lokale overheid is daarin essentieel. Regionale samenwerking is belangrijk om arbeidsmarkt en onderwijs op elkaar aan te laten sluiten.

Onze speerpunten zijn:

- Goede bereikbaarheid, goede digitale infrastructuur, goede kinderopvang.
- Een ondernemersloket, waar u met al uw vragen terecht kunt.
- Volop ruimte voor agrarische bedrijven en voor functievermenging, zoals boerenwinkels, recreatie en dergelijke, mits zij duurzaam, diervriendelijk en niet schadelijk voor de volksgezondheid zijn.
- Winkels en bedrijven stimuleren om keurmerken voor veilig, maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen te halen.
- Mogelijkheden om met onder andere hoogwaardige accommodaties het toerisme verder te stimuleren.

Goede bereikbaarheid, goede digitale infrastructuur, goede kinderopvang