Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed onderwijs

D66 maakt zich hard voor het beste onderwijs met eerlijke kansen voor iedereen, ook in gemeente Berg en Dal. De gemeente kan, behalve door de uitvoering van haar wettelijke onderwijstaken en –bevoegdheden, het verschil maken voor kinderen door informeel haar invloed te gebruiken. D66 wil een actieve rol van de gemeente in het samenbrengen van het onderwijsveld en mogelijke partners, zoals het bedrijfsleven en kennisinstellingen, bv. voor het ontwikkelen van zomer- en weekendscholen.

Onze speerpunten zijn:

- Onderzoek naar het opzetten van een Euregioschool in onze gemeente in samenwerking met Duitse grensgemeenten, provincie Gelderland en de Europese commissie.
- Duits op alle scholen.
- Een leven lang kunnen leren, dus ook ondersteunen bij om- en bijscholing!
- Inzet op brede buurtscholen waarbij buitenschoolse educatie en opvang, sport en cultuur aangeboden worden.
- Het college stelt een educatieve agenda op.
- De gemeente ontwikkelt in het kader van de leerplichtwet een actiever beleid, zodat alle jongeren in de gemeente met een diploma van school gaan.

Duits op alle scholen