Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed bestuur

D66 streeft naar persoonlijke vrijheid, naar een samenleving waarin mensen zelf bepalen hoe zij hun leven inrichten en waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Daarom is D66 een voorvechter van een sterke en democratisch functionerende gemeente waar de inwoners directe invloed hebben op het bestuur.

Onze speerpunten zijn:

- U kunt met voldoende handtekeningen zelf een raadsvoorstel indienen.
- Burgerinitiatieven sneuvelen nog te vaak voor het einde van de streep, daarom wil D66 een ‘groene golf ambtenaar’ die u helpt met het opstellen van een raadsvoorstel of het indienen van een burgerinitiatief.
- Overbodige regelgeving moet met regelmaat bekeken worden. Verouderde of overbodige regels moeten geschrapt worden.
- Een onafhankelijke rekenkamer die ons bestuur kan controleren.
- Een gezonde financiële gemeente door de uitgaven zorgvuldig af te stemmen op de inkomsten.
- ‘De vervuiler betaalt’, moet leidraad zijn bij het gemeentelijk beleid. Tarieven moeten hierop worden afgestemd.
- Subsidies zijn bedoeld voor het aanjagen en stimuleren van initiatieven. Bij een lange termijn subsidiëring willen wij zorgvuldig beoordelen en jaarlijks evalueren.
- De gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk houden en zorgvuldig uitgeven: transparantie voor onze inwoners.
- Openbaarheid en transparantie van bestuur is van groot belang. De gemeente moet zich houden aan de Wet Openbaar Bestuur.

D66 wil een ‘groene golf ambtenaar’ die u helpt met het opstellen van een raadsvoorstel of het indienen van een burgerinitiatief