Steun ons en help Nederland vooruit

Goede zorg

Goede zorg voor iedereen die het nodig heeft

Goed klimaat

Een schone en duurzame gemeente in een hoger tempo

Goede leefbaarheid

Goede voorzieningen, goed werk, goede sport en recreatiemogelijkheden

Goed bestuur

D66 streeft naar persoonlijke vrijheid, naar een samenleving waarin mensen zelf bepalen hoe zij hun leven inrichten en waarin mensen vrij zijn in verbondenheid

Goed werk

D66 waardeert ondernemerschap en wil dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich in de gemeente Berg en Dal te vestigen, te starten of te groeien

Goed onderwijs

D66 maakt zich hard voor het beste onderwijs met eerlijke kansen voor iedereen, ook in gemeente Berg en Dal

Goede cultuur en landschap

D66 waardeert ons cultureel en landschappelijk erfgoed. Wij zetten in op behoud en de verdere  ontwikkeling van culturele activiteiten en landschapsontwikkeling.

Goed wonen

D66 wil de tekorten op de woningmarkt in onze gemeente aanpakken. Er moeten meer betaalbare woningen komen voor onder andere starters. Met de wooncorporaties moeten vergaande prestatieafspraken worden gemaakt over de verduurzaming en isolatie van de bestaande woningvoorraad