Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verkiezingsprogramma 2018

Steeds wanneer ik met mede-inwoners van Berg en Dal in gesprek ben, merk ik hoe trots ze zijn op hun eigen stekje. Terecht! Berg en Dal is een schitterende verzameling van 13 kernen, ieder met hun unieke stuk natuur, cultuur en zelfs taal.

Dat vergt een gedifferentieerde aanpak. In de Polder en Beek is de vraag naar goed openbaar vervoer bijvoorbeeld groter dan in Groesbeek, terwijl daar weer sprake is van een groter centrum met de daarbij behorende verkeersproblematiek. Maar alle inwoners hebben gemeenschappelijke wensen. Wij willen allemaal een goede gezonde woonomgeving, werk of een zinnige besteding van tijd, veiligheid, goede zorg voor jong en oud, goed onderwijs en een bloeiende economie die kansen creƫert voor al onze inwoners.

Daar is daadkrachtig beleid voor nodig! D66 heeft dit verkiezingsprogramma geschreven voor u, uw kinderen en kleinkinderen. Berg en Dal moet toekomstbestendig worden. Dit alles met een groene leidraad: D66 gaat voor duurzaam, want toekomstbestendig houdt in dat wij een energieneutrale gemeente gaan worden. Onze energie moet bijvoorbeeld groen zijn. D66 is de afgelopen periode met veel goede voorstellen gekomen op het gebied van duurzaamheid. Denk aan de energiescan waarbij u kunt meten waar de energielekken in uw huis zich bevinden om zo met subsidie (ook een voorstel van D66) uw huis beter te kunnen isoleren. Of ons idee van waterkrachtturbines in de Rijn en Waal om groene energie op te wekken. Alle inwoners van Berg en Dal worden uitgenodigd om deze uitdaging gezamenlijk met ons aan te gaan.

Mocht u graag een samenvatting van ons verkiezingsprogramma willen lezen dan kunt u hier de samenvatting lezen:

Samenvatting verkiezingsprogramma 2018

Met groene groet,

Namens de fractie D66 Berg en Dal

Tessa Vorderman
Lijsttrekker D66 Berg en Dal

Gepubliceerd op 01-02-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018