Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Samenvatting verkiezingsprogramma 2018

D66 Berg en Dal zet in op goede leefbaarheid: Goed werk, goede zorg, goede voorzieningen, goed onderwijs, goed wonen, goede bereikbaarheid en dat alles in een goed klimaat!

Wij hebben enkele belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma voor u samengevat. Voor uitgebreidere informatie en uitwerking van onze plannen verwijs ik u graag naar ons volledig verkiezingsprogramma. U kunt ons verkiezingsprogramma hier lezen: Klik hier

Goed Bestuur 

– Meer invloed voor onze inwoners: U kunt met voldoende handtekeningen zelf een raadsvoorstel indienen.
– Burgerinitiatieven sneuvelen nog te vaak voor het einde van de streep, daarom wil D66 een ‘groene golf ambtenaar’ die u helpt met het opstellen van een raadsvoorstel of het indienen van een burgerinitiatief.
– Overbodige regelgeving moet met regelmaat bekeken worden. Verouderde of overbodige regels moeten geschrapt worden.
– Een onafhankelijke rekenkamer die ons bestuur kan controleren in plaats van ‘een slager die zijn eigen vlees keurt’.
– Een gezonde financiële gemeente door de uitgaven zorgvuldig afstemmen op de inkomsten.
– ‘De vervuiler betaalt’, moet leidraad zijn bij het gemeentelijk beleid. Tarieven moeten hierop worden afgestemd.
– Subsidies zijn bedoeld voor het aanjagen en stimuleren van initiatieven. Bij een lange termijn subsidiëring willen wij zorgvuldig beoordelen en jaarlijks evalueren.
– De gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk houden en zorgvuldig uitgeven: transparantie voor onze inwoners.
– Openbaarheid en transparantie van bestuur is van groot belang. De gemeente moet zich houden aan de Wet Openbaar Bestuur.

Goed klimaat

– D66 wil een versnelling van de huidige klimaatdoelstelling: een energieneutrale gemeente in 2040. Hiervoor moet zo snel mogelijk een ambitieuze duurzaamheidsvisie ontwikkeld worden.
– Een infozuil bij het gemeentehuis die aangeeft hoe Berg en Dal ervoor staat in het aandeel duurzame energie ( momenteel 5%).
– D66 wil subsidies verstrekken voor energiebesparende maatregelen aan uw huis. Hierdoor valt uw energierekening lager uit en komen onze klimaatdoelen dichterbij.
– Voldoende oplaadpalen voor zowel auto’s als fietsen.

Goede zorg

– Laagdrempelige en toegankelijke zorg. Dus in elke kern een aanspreekpunt, te beginnen bij de drie grote kernen: Groesbeek, Beek en Millingen.
– D66 zet ook in op preventie: verschillende (sport)activiteiten, waaronder ook zwemles, laagdrempelig maken voor jong en oud, óók financieel.
– D66 wil strengere controles op ondermaatse zorgverleners die vanuit het PGB betaald worden.
– Rookvrije zones bij speelplaatsen, sportvelden en kantines.

Goed werk

D66 zet in op een goed ondernemersklimaat en de randvoorwaarden hiervoor zoals:

– Goede bereikbaarheid, goede digitale infrastructuur, goede kinderopvang.
– Een ondernemersloket, waar u met al uw vragen terecht kunt.
– Volop ruimte voor agrarische bedrijven en voor functievermenging, zoals boerenwinkels, recreatie en dergelijke, mits zij duurzaam, diervriendelijk en niet schadelijk voor de volksgezondheid zijn.
– Winkels en bedrijven stimuleren om keurmerken voor veilig, maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen te halen.
– Mogelijkheden om met onder andere hoogwaardige accommodaties het toerisme verder te stimuleren.

Goed onderwijs

D66 wil:

– Duits op alle scholen en aansluiten bij Euregioscholen, we wonen tenslotte bij de grens.
– Een leven lang kunnen leren, dus ook ondersteunen bij om- en bijscholing!
– Inzet op brede buurtscholen waarbij ook buitenschoolse educatie en opvang, sport en cultuur aangeboden worden.

Goede bereikbaarheid

Voor een goede leefbaarheid en werkgelegenheid is een goede bereikbaarheid noodzakelijk. D66 zet in op:

– Een eigen gemeentelijke schone vervoersdienst die u binnen onze gemeentegrenzen veilig en duurzaam vervoert.
– Alternatief vervoer van en naar Millingen over het water ( watertaxi ) voor zowel inwoners als toeristen.
– Goed Openbaar Vervoer in onze gemeente. Wij zetten naast het zoveel mogelijk in stand houden van de buslijnen ook in op reactivering van een schone, geluidsarme lightrail Kleve-Nijmegen.
– Schone deelauto’s beschikbaar gesteld door de gemeente, die u makkelijk kunt gebruiken tegen een reële vergoeding.

Goede Cultuur en landschapsontwikkeling

D66 waardeert ons cultureel en landschappelijk erfgoed. Wij zetten in op behoud en de verdere  ontwikkeling van culturele activiteiten en landschapsontwikkeling door:

– Het opzetten van een cultuurplatform, waarin diverse stakeholders vertegenwoordigd zijn, zoals cultureel ondernemers, professionele en amateur kunstenaars, gefaciliteerd door de gemeente.
– De kroonjuwelen van onze gemeente laten zien en horen door een netwerk van informatieborden, ondersteund door een app. Het kan onder andere gaan over bewoningsgeschiedenis, markante bewoners, archeologische vondsten en dergelijke.
– Landschapsontwikkeling blijvend ondersteunen (LOP).
– (tijdelijke) Kunst langs wandelpaden.
– Het neerzetten van een actief kunst en cultuurbeleid in een meerjarenvisie.

Goed wonen

– Tekorten op de woningmarkt van betaalbare woningen voor onder andere starters aanpakken.
– D66 wil braakliggende bouwgronden beschikbaar maken voor Tiny Houses.
– D66 wil het energieneutraal wonen bevorderen door prestatieafspraken met wooncoöperaties te maken over de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en het gasloos opleveren van nieuwe woningen.
– D66 wil meer subsidie verstrekken voor energiebesparende maatregelen aan uw huis. Een win-win situatie voor U en het klimaat! 

Wij hopen dat u door deze samenvatting enthousiast bent geworden over onze plannen.

Voor vragen en opmerkingen kunt u mij mailen: t.vorderman@bergendal.nl

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie D66 Berg en Dal

Tessa Vorderman
Lijsttrekker D66 Berg en Dal

Gepubliceerd op 01-02-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018