Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene Beschouwing 2017

D66 gaat voor duurzaam. D66 is verheugd met de financiële meevaller en wil deze ten goede laten komen aan onze inwoners en aan energiebesparende en milieuvriendelijke maatregelen.  Maar liefst 25 keer kwam het woord duurzaam voor in de gepresenteerde begroting, maar er blijken weinig concrete maatregelen in te staan.

D66 wil nu éindelijk dáádkracht:  D66 wil 1 miljoen euro aan subsidie verstrekken aan die inwoners die energiebesparende maatregelen treffen aan hun huis. Dubbelop financieel voordeel: de gemeente betaalt mee aan de energiebesparende maatregelen én uw energierekening valt lager uit. Met de energiescan, voorgesteld door D66, kunt u meten waar de warmtelekken in uw woning zitten en hiervoor maatregelen treffen. Zo helpt u mee aan een energieneutraal Berg en Dal.

De voorgestelde eenmalige lastenverlichting steunen wij, maar dit is een eenmalig voordeel ter compensatie van de verhoogde rioolheffing. Wij willen een duurzame structurele oplossing. De rioolheffing is nu gekoppeld aan het waterverbruik per 50m3. D66 wil het aantal waterverbruikschijven verdubbelen zodat met iedere 25m3 besparing de uiteindelijke rekening eerlijker is én minder verbruik ook echt loont. Ook dat is goed voor ons milieu.

Wateroverlast is een groot probleem in onze gemeente. Afkoppeling van het regenwater van het riool zal direct bijdragen aan het verminderen van wateroverlast. D66 wil de inwoners van Berg en Dal stimuleren d.m.v. een tegemoetkoming om hun regenwater af te koppelen, te beginnen bij die wijken waar wateroverlast een probleem is.

Een laatste punt uit ons verkiezingsprogramma en ook het streven van het college: realiseer overal in onze gemeente goed en snel internet. De Ooijpolder, Millingen a/d Rijn en Beek zijn nog steeds niet volledig aangesloten op glasvezelkabel. Onontbeerlijk voor bedrijven en zzp’ers. Laat het college hier zoals beloofd werk van maken zodat zij dit déze periode nog voor elkaar krijgt.

Met groene groet,

Tessa Vorderman
Lijsttrekker D66 Berg en Dal

Gepubliceerd op 07-11-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018