Steun ons en help Nederland vooruit

D66 afdeling Rijk van Nijmegen

D66 Berg & Dal maakt onderdeel uit van de afdeling Rijk van Nijmegen. D66 Rijk van Nijmegen vertegenwoordigt ruim 600 leden in de gemeenten Beuningen, Berg & Dal, Heumen, Nijmegen en Wijchen en is daarmee één van de grootste D66-afdelingen van Nederland. Het afdelingsbestuur van D66 Rijk van Nijmegen zorgt voor het organiseren van de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling, het ondersteunen van de fracties, het zorgdragen voor goeddraaiende campagnes en het stimuleren van debat met activiteiten zoals het D-café, ledenvergaderingen en trainingen.

Op www.d66rijkvannijmegen.nl vind je meer informatie over:

  1. Wie er onderdeel uit maken van het afdelingsbestuur
  2. Actuele activiteiten en nieuwsberichten vanuit het afdelingsbestuur
  3. Meer informatie over hoe je zelf actief kan worden voor D66 binnen het Rijk van Nijmegen
  4. Welke lokale D66-fracties er onder afdeling Rijk van Nijmegen vallen
  5. Hoe je kunt doneren aan onze afdeling en D66 in deze regio financieel kunt bijstaan*.

* D66 Rijk van Nijmegen kent sinds 2013 een giftenreglement. Het giftenreglement is opgesteld in het kader van de Wet Financiering Politieke Partijen. Uw donatie wordt behandeld volgens dit reglement. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

Laatst gewijzigd op 18 januari 2016