Steun ons en help Nederland vooruit

Tessa Vorderman

Fractievoorzitter en raadslid

Beek

Mijn naam is Tessa Vorderman, lijsttrekker van D66 Berg en Dal. De afgelopen twee jaar ben ik fractievoorzitter en raadslid geweest voor D66 in onze mooie gemeente Berg en Dal. Een gemeente met polders, heuvels, schitterende bossen en een rivierengebied! Een uniek stukje Nederland met dertien unieke dorpen die samen één gemeente vormen. Een gemeente met mogelijkheden, maar ook met uitdagingen!

D66 wil onze kernen leefbaar houden. Goed openbaar vervoergoede zorg voor iedereen bereikbaar, winkels, goed werkgoed onderwijs en dat alles in een schone duurzame omgeving. Er is dus werk aan de winkel!

D66 wil extra inzet op werkgelegenheid, wij hebben als gemeente relatief nog teveel werkeloze inwoners.

Extra stimulans is nodig om ondernemers hier naartoe te halen en te houden. Een gunstig ondernemersklimaat óók voor startende bedrijven en ZZP’ers. Flex-netwerkplekken, gunstige belastingen voor starters, goede bereikbaarheid en subsidies voor duurzame innovatieve ideeën zijn essentiële voorwaarden voor werkgelegenheid. D66 werkt aan goed werk!

Voor een goede leefbaarheid is een goede bereikbaarheid noodzaak! Zonder goede bereikbaarheid zijn wij niet mobiel en trekken wij geen mensen aan. Mobiliteit is ook een noodzaak voor werkgelegenheid. Niet alleen onze ondernemers zijn gebaat bij goed OV, maar u als inwoner ook! D66 wil een eigen gemeentelijke schone vervoersdienst. Maar wij kijken ook over onze gemeentegrenzen heen. Een lightrail verbinding tussen Kleve en Nijmegen en het behoud van de bestaande buslijnen in onze dorpen zoals lijn 58 in Beek ( motie D66) zijn belangrijk om onze mobiliteit in stand te houden.

Op het gebied van duurzaamheid is D66 een koploper in onze gemeente. Door onze moties hebben wij al veel voor elkaar gekregen: o.a. een subsidie voor inwoners die energiebesparende maatregelen aan hun huis willen verrichten, een serieus onderzoek naar waterkrachtcentrales voor duurzame energie-opwekking en het beschikbaar maken van camera’s waarbij u het warmteverlies in uw woning kunt meten om vervolgens heel gericht te kunnen werken aan isolerende maatregelen. Maar er moet nog veel gebeuren willen wij de klimaatneutrale gemeente in 2050 zijn, zoals afgesproken. D66 krijgt het voor elkaar!

De afgelopen periode hebben wij ons hard gemaakt voor méér inspraak voor U als inwoner. Vanuit de werkgroep bestuurlijke vernieuwing heb ik gepleit voor uw inspraak vanaf het begin van veranderingen in uw omgeving! Was het voorheen nog zo dat de gemeente al met een min of meer vast plan ter informatie kwam en u alleen uw bezwaren kon indienen, nu is het zo geregeld dat u vanaf het begin direct betrokken wordt en meedenkt en werkt met de gemeente. U als inwoner van een straat of wijk bent namelijk de deskundige! Maar wij willen u nog meer inspraak geven: in ons verkiezingsprogramma staat dat u met een eigen raadsvoorstel kan komen. D66 wil een een ambtenaar in het leven roepen die er speciaal voor u is.Deze ambtenaar helpt u met het formuleren en indienen van een raadsvoorstel, maar helpt u ook bij andere vormen van burgerinitiatieven. Te vaak struikelen goede burgerinitiatieven nog voor de eindstreep. Dat moet anders, dat moet beter!

Onze fractie staat voor openheid en eerlijkheid. Wij geven openheid van zaken en zeggen eerlijk waar het op staat. Want politiek bedrijven is vooral keuzes maken! Ik ga graag het gesprek met u aan over de keuzes die wij maken. Want we doen het tenslotte voor U!

Voor vragen en/of initiatieven mag u altijd contact met mij opnemen.

E: t.vorderman@bergendal.nl
T: 06-55906448

Meer van Tessa Vorderman