Steun ons en help Nederland vooruit

Mijn beleidsexpertise binnen de fractie van D66 Berg en Dal

Komende raadsperiode zet ik me in voor de fysieke leefomgeving van Berg en Dal. Dat doe ik al beroepsmatig in ruimte en milieu. Ik stel me op als klankbord voor lokale belangengroeperingen binnen landschap en milieu. Ik wil actief het cultuurhistorisch erfgoed veiligstellen door monumentale karakteristieke gebouwen en landschapselementen te beschermen en te (her)-ontwikkelen, flora en fauna te integreren met de streeklandbouw.

Ik wil actiever waterbeheer bevorderen met meer zichtbaar water, want Water Werkt (toerisme in de hand). Geen openluchtmuseum maar een vitale schone gemeente. Het afvalbeheer in Berg en Dal kan beter. Duurzaam en met een beter rendement en met minder (over)last voor de bewoners. Daar maak ik deze periode een punt van.

Mijn drive voor D66 Berg en Dal 

Toen D66 in 2006 in het slop zat met heel weinig zetels heb ik mij met verve als lid aangemeld. Dat zou me toch niet gebeuren, dat het gedachtegoed van sociaal-liberalisme niet kan worden uitgedragen. Ik geloof in de kracht van het individu. Door die krachten te bundelen komen we tot een groter geheel. Ook de overheid heeft een taak in de bevordering van de vrijheid van de burgers. Ik pretendeer als deskundige op het gebied van de fysieke leefomgeving en regelgeving een duidelijke inbreng te kunnen leveren.

Professionele expertise in de raad ontbreekt vaak en moet beter voor het voetlicht worden gebracht. Ik ervaar het als een voorrecht om in een mooie leefomgeving te wonen en te werken en de kennis om te zetten in mening- en besluitvorming op regionaal niveau. Een zekere senioriteit zowel figuurlijk als letterlijk, mag daar niet ontbreken. Deze gedrevenheid wil ik gebruiken om een leefomgeving te creëren waar mensen zich uitgenodigd voelen het beste uit zichzelf te halen. Een redelijke en realistische doelstelling.

Meer van Gerhard Boot