Steun ons en help Nederland vooruit

Emile Verstege

Fractievolger

Ooij

Geboren en opgegroeid in het prachtige Ooij. Vertrokken voor mijn studie en op verschillende plaatsen in Nederland gewoond. Sinds 2015 ben ik weer terug in mijn oude dorp.

Ik werk als belangenbehartiger voor cliënten in de verslavingszorg en de psychiatrie. De richtingwijzer van D66 ‘vertrouw op de eigen kracht van mensen’ krijgt voor mij iedere dag vorm. Ik zie mensen om mij heen die door hun verslaving of ziekte de bodem van hun bestaan hebben aangeraakt, maar vervolgens – met een beetje hulp en vooral onze aandacht – weer herstellen tot krachtige, deelnemende burgers. Ik zie ook dat een inclusieve en sociale maatschappij geen vanzelfsprekendheid is. Dus ‘Koester de grondrechten en gedeelde waarden’.

Leefbaarheid van de dorpskernen in onze prachtige gemeente gaat ons allemaal aan en als D66’er wil ik graag bereiken dat ieder zijn steentje hieraan kan bijdragen. Ik ben bestuurslid bij Schutterij Eendracht en voel me als inwoner van Ooij zeer betrokken bij Dorpshuis De Sprong. Maar als inwoner van onze gemeente ben ik bovenal gefascineerd in wat mensen doen in onze andere dorpskernen: wat vinden we, wat doen we en wat kunnen we van elkaar leren.