Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 april 2019

D66 vraagt om aandacht voor laaggeletterdheid in Berg en Dal

Gemeente Berg en Dal moet bij de ondersteuningsverzoeken voor bijstandsverlening meer aandacht besteden aan mensen die problemen ondervinden met laaggeletterdheid, vindt D66.

“Hulp en ondersteuning moet het uitgangspunt zijn en de opgespoorde laaggeletterdheid kan geen reden zijn om ondersteuning te weigeren. De gemeente kan gebruik maken van screeningsinstrumenten en trainingen die onder andere door Stichting Lezen & Schrijven worden aangeboden. Tevens zou de gemeente organisaties als ROC Nijmegen, Bibliotheek Gelderland Zuid, het Werkbedrijf, het UWV en werkgeversorganisaties bij elkaar moeten brengen om een actieplan te maken om laaggeletterdheid bij werkgevers en werknemers onder de aandacht te brengen en te wijzen op de mogelijkheden die er zijn om mensen te helpen, aldus Tessa Vorderman, fractievoorzitter van D66 Berg en Dal.

Berg en Dal heeft in 2018 het convenant Bondgenootschap Laaggeletterdheid Regio Nijmegen getekend. Met dit convenant heeft de gemeente Berg en Dal onderschreven om ‘er alles aan te doen om laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen’. Ook is de provincie Gelderland in februari gestart is met een tweejarige campagne: Beter lezen en schrijven? Daar heb je recht op! om laaggeletterde Gelderlanders te vinden en te motiveren.  D66, gesteund door VOLG, dient een motie in om de laaggeletterdheid aan te pakken. Op 25 april wordt hierover in de raadsvergadering gestemd.

Laaggeletterdheid in Berg en Dal

Naar schatting dertien procent van de inwoners van zestien jaar en ouder is laaggeletterd en ruim zes procent leeft daarvan in armoede. Laaggeletterden zijn ook drie keer vaker afhankelijk van een uitkering dan niet-laaggeletterden. Onder laaggeletterdheid wordt niet alleen moeite met lezen en schrijven bedoeld, maar ook problemen met digitale vaardigheden. Tessa Vorderman: “Berg en Dal doet in samenwerking met scholen en welzijnsorganisaties al veel om laaggeletterdheid te bestrijden. Maar het is lastig om mensen te bereiken die problemen ondervinden met laaggeletterdheid omdat de schaamte vaak groot is en mensen het als een taboe ervaren om erover te praten. Er is dus binnen de eigen gemeentelijke organisatie nog ruimte voor verbetering als het gaat om het opsporen van personen die problemen ondervinden van laaggeletterdheid. Zoals bijvoorbeeld bij de schulddienstverlening of bij een aanvraag voor een bijstandsuitkering.”