Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 2 maart 2019

D66 vraagt om samenwerking rijk, provincie en gemeenten om illegale benzeenlozingen te stoppen 

D66 Berg en Dal is verontrust over de recente berichtgeving dat het provinciaal ontgasverbod een wassen neus blijkt te zijn. De partij verzoekt de gemeente Berg en Dal samen te werken met omliggende gemeenten om spoedig bij de provincie Gelderland en het Rijk erop aan te dringen tot maatregelen te komen. 

‘Het blijkt uit recent onderzoek dat schepen uit Duitsland hun tanks ontgassen op de Waal en weer omkeren naar Duitsland voor nieuwe lading’, aldus D66. ‘Vaak worden dichtbevolkte gebieden zoals Nijmegen ontzien en worden de benzeenlozingen gedaan in de dunbevolkte gebieden. Dit betekent dat de inwoners van onze gemeente blootgesteld kunnen worden aan benzeendampen,’ zegt Tessa Vorderman, fractievoorzitter van D66. 

Tessa Vorderman: ‘Er is onenigheid tussen het Rijk en de provincie over de lokale regelgeving en over de handhaving hiervan. Sinds de eerste berichtgeving in oktober is er geen verbetering van het probleem. D66 vraagt aan de gemeente om samen te werken met de omliggende gemeenten en er opnieuw bij de provincie en het Rijk op aan te dringen om tot actie te komen.’