Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 februari 2019

D66 Berg en Dal stelt vragen over ontgassen op de Waal

D66 Berg en dal heeft vragen ingediend over het illegaal lozen van kankerverwekkend gas door benzeentankers op de Waal.

Op 23 oktober 2018 verschenen de eerste verontrustende berichten in de Gelderlander over het illegaal lozen van kankerverwekkend gas door Benzeentankers in de Waal. Deskundigen uitten hun grote zorgen voor de volksgezondheid in dit artikel.

De provincie Gelderland stelde vooruitlopend op een aanpak vanuit het Rijk, lokale regelge- ving in om zo snel mogelijk een einde te maken aan dit probleem. Uit recente berichten in de Gelderlander blijken deze regels in de praktijk weinig tot geen effect te hebben.

Daar komt bij dat er onenigheid bestaat tussen het Rijk en de provincie over wie er moet handhaven; het Rijk weigert tot nu toe om mee te werken aan handhaving in Gelderland.

De fractie van D66 Berg en Dal heeft daarom de volgende vragen: 

1. Is het college bekend met de berichten “Tankers lozen elke dag illegaal kankerverwek- kend gas vanaf de Waal” van 23 oktober 2018 en “Provinciaal ontgasverbod is een wassen neus” van 23 februari 2019 in de Gelderlander? 

2. Kent het college de verontrustende feiten die in deze artikelen worden geschetst en hoe beoordeelt het college die? 

3. Welke bevoegdheden en middelen heeft het college om een eind te maken aan deze ge- vaarlijke praktijken en welke is het college bereid in te zetten? 

4. Is het college bereid om er bij het Rijk en de provincie Gelderland op aan te dringen om zo snel mogelijk tot (gezamenlijke) handhaving te komen om deze illegale lozingen te stoppen? 

5. Is het college bereid om daarbij samen te werken met andere belanghebbende gemeen- ten, zodat er gezamenlijk druk kan worden gezet om zo snel mogelijk in actie te komen.

Lees hier het volledige document.