Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 februari 2019

D66 Berg en Dal kritisch over dempen van deel Wylerbergmeer

Stalen damwand Wylerbergmeer

D66 Berg en Dal verzoekt het college om in gesprek te gaan met Leisurelands over het dempen van een deel van het Wylerbergmeer. Leisurelands gaat binnenkort de zwemplas uitbaggeren en wil daarmee de blauwalg tegengaan, maar wil het slib niet afvoeren omdat dit te duur zou zijn. Het Wylerbergmeer wordt hiermee tot 15 procent kleiner. 

 D66 wil van het college weten of de gemeente als aandeelhouder van Leisurelands haar invloed kan uitoefenen op het plan en de verleende vergunning van het Waterschap Rivierenland. ‘De vergunning lijkt strijdig te zijn met het bestemmingsplan en er is geen rekening gehouden met de historische ontstaanswijze van het Wylerbergmeer’, aldus Gerhard Boot van D66, die dit met historische kaarten laat zien. In het bestemmingsplan staat dat het gebruik van grond ten behoeve van storten van stoffen niet is toegestaan. Ook wordt de vraag gesteld of er geen omgevingsvergunning voor het dempen moet worden aangevraagd bij de gemeente, gezien de impact op de beleving van het landschap. Gerhard Boot: ‘ D66 stemt van harte in met het doel van de ingreep, het zwemwater in kwaliteit te verbeteren. Maar we zouden graag zien dat het college in overleg treedt met Leisurelands en deskundigen van de natuur- en landschapsorganisaties om te zoeken naar een andere oplossing dan het storten van het slib in het meer zelf. We kijken straks aan tegen een industriële kademuur van een stalen damwand’. 

Bezwaren natuur- en landschapsorganisaties 

D66 wil ook weten of op ambtelijk niveau gemeente Berg en Dal overleg heeft gehad of vragen heeft gesteld aan het Waterschap en Leisurelands om tot een oplossing te komen voor het baggerslib uit het Wylerbergmeer. Tevens wordt de vraag gesteld of het juist is dat vervolgens geen medewerking is verleend voor berging van slib op land in plaats van de huidige berging in het recreatiewater van het Wylerbergmeer. De organisaties Stichting Flora- en faunawerkgroep Gelderse Poort, Vogelwerkgroep Nijmegen, IVN Rijk van Nijmegen en Stichting Monument en Landschap Berg en Dal hebben inmiddels bezwaar aangetekend bij het Waterschap Rivierenland. 

Klik hier voor de document met de raadsvragen.