Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 oktober 2017

Vragen omtrent het mislukken van de samenwerking tussen het Burgerinitiatief en de gemeente

D66 stelt mondeling kritische vragen tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 september. De vragen waren gericht aan wethouder Weijers omtrent het mislukken van de samenwerking tussen het Burgerinitiatief en de gemeente. Helaas is er nog geen afdoende helder antwoord op gegeven door de wethouder, maar er werd een toezegging tijdens de raadsvergadering gedaan dat dit zeker verder uitgezocht gaat worden. Wordt vervolgd….

Wethouder, u weet hoezeer wij als gemeente Berg en Dal en als Raad hechten aan burgerinitiatieven. Burgerinitiatieven zijn van grote waarde voor onze samenleving. Zo ook het mooie burgerinitiatief, ontstaan in Beek, om een energiecoöperatie te vormen. U was daar een groot voorstander van, en de samenwerking leek een feit. Er zijn twee externe medewerkers voor 560 uur ingehuurd om het proces en de ideeën verder concreet te maken. Een mooi proces van samenwerking tussen zeer ter zake kundige burgers en de facilitering hiervan door de gemeente, waar veel menselijke energie in is gestoken.

Tot mijn, en de initiatiefnemers grote ontsteltenis, werd korte tijd vóór de eerste informatiebijeenkomst voor de burgers ( afgelopen dinsdag ) het samenwerkingsverband éénzijdig opgezegd door de gemeente betaalde medewerkers, en u lijdzaam toezag en goedkeurde en geen hand uitstak naar hun initiatief.

Graag wil ik van u horen waarom u de stekker eruit heeft laten trekken en dit waardevolle initiatief niet langer met de initiatiefnemers, ónze burgers, wilt voortzetten

Hebben wij niet binnen de gemeente afgesproken dienend en faciliterend te anticiperen op burgerinitiatieven?  Onze inwoners vormen immers het draagvlak voor duurzame ontwikkelingen. Zij voelen zich ‘belazerd’. De gemeente gaat er met hun initiatief vandoor.

Waar is het enthousiasme gebleven van de wethouder voor dit gezamenlijke initiatief, wat met veel verve is aangekondigd in de pers?

Wat gaat de wethouder doen om het gebroken vertrouwen van deze initiatiefnemers weer te herstellen?

Zie volgende link om de raadsvergadering te bekijken: Klik hier