Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 20 juni 2015

D66BergenDal verbijsterd over het standpunt van de Kranenburgse Gemeenteraad

D66 wil de locatie van windmolens in het Reichswald op de Groesbeekse en Gelderse agenda plaatsen en het politieke debat aangaan, om te bezien op welke wijze de gemeente Groesbeek druk uit kan oefenen tegen het besluit tot plaatsen van 12 megahoge windturbines. “Wij hebben de uitvoerige argumentatie tegen plaatsing van onze inwoners beluisterd. Het is onvoorstelbaar dat het financiële gewin doorslaggevend blijkt”, aldus D66-woordvoerder Gerhard Boot.
Nog geen twee weken geleden heeft D66 samen met afvaardigingen van CDA en Groenlinks en enkele Kranenburgse raadsleden zich uitvoerig laten informeren door het burgerinitiatief “ Tegenwind/Gegenwind”. D66 is overtuigd van het belang van de zoektocht naar duurzame en groene energie. Dus plaatsing van windturbines langs grote infrastructuren zoals snelwegen, kanalen of op bedrijfsterreinen juichen zij van harte toe. Maar niet in landschapgevoelige gebieden zoals het oostelijke deel van het Rijk van Nijmegen.
“Het is onbegrijpelijk dat er geen aansluiting gezocht wordt met de Windvisie zoals de provincie Gelderland heeft vastgesteld’ aldus D66BergenDal. Daarin is geen plaats voor windmolens in dit gebied. De Ooij–polder is zelfs een taboegebied.
Het is de hoogste tijd dat euregionaal wordt samengewerkt juist in de grensstreek waar men rekening met elkaar dient te houden en juist omdat we formeel geen stem hebben “aan de overkant”. D66Bergendal heeft desondanks als partij in maart 2015 een bezwaarschrift ingediend bij de Bezirksregierung in Düsseldorf om het geluid van deze zijde te laten horen. Ook zijn al eerder mondelinge vragen gesteld aan B&W van Groesbeek, maar er gebeurt te weinig.
“Wij zullen nu ook andere gemeenten en de provincies gaan benaderen om onze euregionale visie uit te dragen”.