Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 november 2014

D66: tijd voor nieuwe groei

Is Nederland af? Nee, natuurlijk niet. Waarom toont het kabinet dan geen ambitie meer? Dat begrijpen wij ook niet. De afgelopen jaren heeft D66 belangrijke hervormingen mede mogelijk gemaakt. Maar we zijn er nog lang niet. U zult maar een van die 600.000 werklozen zijn! Wij nemen geen genoegen met een beetje groei en een lichte daling van de werkloosheid. Nederland kan en moet beter. Toekomstbestendiger. Rechtvaardiger. Met betere garanties voor persoonlijke vrijheid. Nieuwe groei is nu de belangrijkste opgave voor Nederland.

Nieuwe groei

De wereld verandert continue. Alleen daarom al is Nederland nooit af. Door te blijven vernieuwen kunnen we ook in de toekomst ons geld verdienen en meer banen creëren. Nu we door het dieptepunt van de crisis zijn, moeten we doorpakken. De lasten voor mensen en bedrijven zijn te hoog. Dat remt de groei. En terwijl andere landen investeren in innovatie, blijft Nederland achter. Innovatie is de belangrijkste motor voor economische groei en werkgelegenheid. D66 wil dat Nederland weer een innovatieland wordt. Om onze economie schoner, slimmer en sterker te maken. Zo maken we de weg vrij voor nieuwe groei!

Groene groei

Groen en groei kunnen uitstekend samengaan. Wel op voorwaarde dat we schoner en slimmer groeien. De overheid moet daarvoor belangrijke randvoorwaarden scheppen. Grondstoffenschaarste en klimaatverandering zijn de grote uitdagingen van de 21e eeuw. De enige optie voor de lange termijn is om de afhankelijkheid van energie en grondstoffen te verkleinen. Daarvoor is naast energiebesparing, alternatieve energieopwekking nodig. En een samenleving waarin afval direct de grondstof wordt voor nieuwe projecten en producten. Groei mag de aarde niet uitputten. Groei moet duurzaam zijn.

Persoonlijke groei

Groei betekent ook betere garanties voor persoonlijke vrijheid in de echte en virtuele wereld. En groei moet voor iedereen zijn. Om iedereen een gelijke kans op een goede startpositie te geven is goed onderwijs vanaf jonge leeftijd nodig. Daarbij mag het niet uitmaken waar je wieg stond. D66 wil jonge mensen klaarstomen voor de toekomst. Maar niet alleen jonge mensen. Door de steeds snellere kennisontwikkeling veranderen productieprocessen. Daarom moet iedereen continue blijven bijleren. Want, leren doe je een leven lang!

Tour: D66 wil Nederland klaarstomen voor de toekomst! Daarom tourt D66 de komende maanden langs alle provincies om te praten over onze plannen voor groei van Nederland. Meer informatie over de Groei Tour vind je hier